وقتی، اهواز حسینیه هایش درس ایثار و گذشت می دهد فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

خوزستان ، کانون عشق به اهل بیت و اهواز بندرگاه تشیع است ، خرمشهر شهر حسینه ها و تکیه هاست و جای جای این خطه بوی ولایت و محبت ائمه اطهار می دهد و در یک کلمه قلب خوزستان و اهواز به عشق اهل بیت می تپد اما در حسینیه هایش درس quot ایثار quot و quot گذشت quot می دهند، حسینیه هایش مدرسه quot فرهنگ quot و quot تعالی quot است

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;