کونگ فو فرا راهبان همایون خوشگو فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

کونگ فو فرا راهبان همایون خوشگو همایون خوشگو ، جانشین زنده یاد استاد ابراهیم میرزایی در جهان که لقب فرا راهبان توسط استاد میرزایی در سطوح بین المللی به ایشان داده شده است و با توجه به اینکه سبک کونگ فو توآ از مدیریت استاد در ایران خارج گردیده بود لذا ایشان با تغییر نام این اثر ورزشی ابتدا بنام کونگ کفو توان و سپس kung fu international این شاهکار ورزشی ایرانی ، را بدستان توانمند ایشان واگذار نمودند

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;