چین چگونه ابرقدرت اقتصادی جهان شد؟ فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

استفاده از اقتصاد دیجیتال باعث رشد تصاعدی اقتصادی در چین گردیده است

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;