کارگر فقیری که غذایش را با سگ تقسیم می کند فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

انسانیت و شرف و جوانمردی یعنی کارگر فقیری که غذاش را با سگ ها تقسیم میکند

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;