صنایع سنگ سان فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

صنایع سنگ سان باهدف تولید و برش سنگ های ساختمانی باکیفیت و قابل رقابت با کشور های اروپایی در سال ۱۳9۰ تأسیس شد نتیجه فعالیت های انجام شده در این مجموعه طی سال های گذشته ،این کارخانه را به یکی از بزرگترین و مشهورترین کارخانه های سنگ منطقه صنعتی محمودآباد اصفهان و صادرکننده نمونه سنگ ایران تبدیل کرده است صنایع سنگ سان با ظرفیت تولید ماهانه 30000 مترمربع سنگ ساختمانی باکیفیت کارنامه درخشانی در همکاری با پروژه های عمرانی مطرح سطح کشور رقم زده است

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;