5 ویدیوی تکان دهنده از لحظات ماهیگیری مستند کوتاه شامل توضیحات فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

5 آب برق بد است مردی درحال شکار یک مارماهی الکتریکیوقتی دسته آهنی تورش را برمیدارددچار برق گرفتگی شدیدی میشود 4 عقابی که چند بارهنر ماهیگیری را به ماهیگیر یاد میدهد 3 ماهیگیری انفجاری ماهیگیری به روش غیرقانونی در لبنان با استفاده از دینامیت 2 سگ ماهی ماهیگیری عجیب دو سگ با هدایت صاحبشان 1 15 دقیقه ماهیگیری عجیب در دریاچه در حال خشک شدن در کشور مالی که فقط سالی یک روز بمدت 15 دقیقهماهیگیری مجاز است پرونده های مرموز در تلگرام ایتا بله بیسفون گپ آیگپ سروش Secretfiles

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;