اجرای تلاوت قاری نوجوان آقای سیدمحمدامین حسینی قرآن آموز موسسه بینه فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

سری نهم برنامه تلویزیونی اسرا از شبکه قرآن و معارف سیما اجرای تلاوت قرآن آموز شرکت کننده از موسسه قرآنی بینه آقای سیدمحمدامین حسینی در رشته مصطفی اسماعیل برنامه بیست و سوم، پنجشنبه 25 بهمن ماه 1398

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;