غزل 476 حافظ نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

نسیم ِ صبح ِ سعادت بدان نشان که تو دانی، گذر به کوی فلان کن در آن زمان که تو دانی، تو پیک ِ خلوت ِ رازی و دیده بر سر ِ راهت، به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو دانی، بگو که جان ِ عزیزم ز دست رفت خدا را، ز لعل ِ روح فزایش ببخش آن که تو دانی، من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست، تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;