قابل توجه بعضیا کپشن فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

بروبچزی که فک میکنن خیلی شاخن بابا شاخ تو کله پزی هم دور انداخته میشه ازین کارای خزتون دس بردارین میاین دنبال میمنین بعد منم دنبالتون میکنم بعد شما لف میدین فکردین خیلی زرنگین؟نه خیر،دس ازین کاراتون بردارین پاتونو به جاش بزارین

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;