3 ماه از کشف داروی کرونا در اخبار 30 20 گذشت و همانطور که دیدید امروز به جای ص فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

3 ماه از کشف داروی کرونا در اخبار 30 20 گذشت و همانطور که دیدید امروز به جای صفر شدن آمار، رکورد ابتلا رو در 24 ساعت با 3574 مورد زدیم

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;