هشدارهای تکان دهنده امام خمینی ره به مسئولان فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

هشدارهای تکان دهنده امام خمینی ره به مسئولان دعواهای ما دعوایی نیست که برای خدا باشد، چیزی که در مغز هیتلر بود در مغز همۀ شما هست

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;