اردوی جهادی هیئت انصار المهدی عج استان فارس فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

اردوی جهادی هیئت دانش آموزی انصار المهدی عج استان فارس توسط هیئت دانش آموزی انصار المهدی عج شیراز به مدت 6روز در راستای محرومیت زدایی و خدمات اجتماعی جهت نوسازی مدارس مناطق حاشیه ای در حاشیه شهر شیراز برگزار گردید

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;