خیلی مهم فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

احساس سر درد احساس سردر گمشدن در شغلتان در خانه خود نشستید که یک دفع زیر پاهایتان شورع به لرزیدن میکنه تا هادی که فکر میکنید زل زله آمده احساس میکنید که خواب دیدنتان بیشتر شده دوست دارید گوشه گیر و تنها باشید در حین خوابیدن دوست دارید به مسائل زندگیتون فکر کنید بعضی اوقات احساس میکنید یکی مثل سایه دنبالتان هست که شما به خودتان میگوید توهم زدید یا در اتاق خود نورهای سبز و قرمز میبینید که به شکل انسان و در حال فحش دادن یا گفت گو هستند

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;