حمله عقرب به قلعه مورچه zwnj های بافنده 2 فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

وقتی مورچه ای موفق به خم کردن بخشی از برگ شدکارگرانی که نزدیکند به آنها نزدیک شده وشروع به کشیدن برگ باهمدیگر می کنندچنانچه برگ ازاندازه مورچه پهن تر باشدیاچنانچه لازم باشد

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;