رعایت پروتکل های بهداشتی ویژه همکاران دبستان شناختی تکریم فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

تربیت تعطیلی ندارد ما کارکنان و معلمان دبستان تکریم پرتکل های بهداشتی کرونا را به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی خود پذیر فته ایم تا در مسیر تربیت و آموزش خللی پیش نیاید پیش دبستان و دبستان شناختی تکریم آدرس اتوبان شهید صدر کاوه شمالی خ روشنایی شرقی پ 14 تلفن 22202346 22691025

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;