حرکت شیء مشکوک به سمت ساختمان و محل انفجار امروز بعداز ظهر دقیقا چند لحظه قبل از فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

حرکت شیء مشکوک به سمت ساختمان و محل انفجار امروز بعداز ظهر دقیقا چند لحظه قبل از انفجار دوم ازجهتی دیگرشئ مشکوک

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;