عشق فرای مرزها، فصل ۱، قسمت ۴ ماری و تام فیلم

دسته بندی :

توضیخات :

ماری و تام در سال zwnj هایی که سیاه zwnj پوستان از بسیاری از حقوق انسانی در امریکا محروم بودند، عاشقانه با هم ازدواج کردند و هنوز، بعد از بیش از پنجاه سال، این عشق کماکان پابرجاست

برچسب ها

تاریخ انتشار :

منبع :

;